0

Behover n befasta sam undersok elektroniska spar?

Behover n befasta sam undersok elektroniska spar?

Ehuru anvandaren fran nagon mobiltelefon personligen har tagit bort/raderat ex. textmeddelanden, SMS, odl kan vi aterstalla raderade sms saso belagg ino ett rattsprocess.

Bred IT-forensisk examination fran en yuppie-nall hamtas varenda lagrad upplysning fran telefonen sam SIM-kort. Informationen skrivs ut samt dokumenteras ino nago redogorelse som intill behov kan anvandas ino en rattsprocess.

  • Lagrade telefonnummer
  • Meddelanden i telefon samt villig SIM-kort
  • Raderade sms villig SIM-kort
  • Lagrade rostmeddelanden
  • Kalenderinformation
  • Operatorsloggar
  • Ovrig lagrad underrattelse

undersoknin & Analys

Ibas erbjuder transportabel forensika service sasom gor utredningar, sasom inbegriper mobila enheter, effektiva samt maximerar mojligheterna att fasta digitala certifikat inom handhallna enheter.

Idag befinner si i princip samtliga telefoner som saljs i Sverige smartphones. Informationsmangden sasom foretag sam privatpersoner lagrar inom telefoner vaxer standigt. Ibas mobiltelefon forensik ager support stav e brett utbud utav enheter. undantagen telefoner hanterar vi surfplattor, minneskort, GPS-enheter sam SIM-kort.

Mobiltelefoner och surfplattor age skapat storre mojligheter at att arbeta villi glapp oavsett vart vi ann befinner oss inom varlden. Nastan all inneha e form bruten transportabel enhet som anvands darfor at skapas, sprida sam forvara digital fakta i form bruten exempelvis epost, sms, bilder samt chatt-meddelanden. Meda har tekniken gjort det enklare pro mannisko tillsammans oarliga avsikter att exploatera det ha stav personligt profit, vare sig det utspela om kopiering, flyttning alternativ att annorlund skaffa elektronisk information. Det innebar att det forekommer mobiltelefoner i darp nara varje utredning sam informationen av mobiltelefonen befinner si bruten grandios hag vid tvister och utredningar.

Spann foraning forsavitt illojalitet alternativt fuffen villi arbetsplatsen ar det idelige ovarderligt att vet kartlagga saken dar upplysning saso lagrats, hanterats och kanske darefter raderats a mobiltelefoner sam andra mobila enheter saso exempelvis surfplattor. Operativsystemet och informationslagringsenheten i ett smartphone befinner si idag jatte- likt nago datamaskin samt det mobil forensik arbetet tillsamman att analysera nago yuppie-nall ar inom faste samt botten mycket li det goromal vi gor darfor att kartlagga nagon datamaskin.

Utvidgad bevisanalys & chip-off

Det befinner sig i somliga nedgang mojligt att regenerer annu fler borttagen information sasom ligger lagrad i mobiltelefoners inbyggda hagkoms, det ha innefatt dock enkom mobiltelefoner som ick anvander sig bruten inbyggd kryptering fran minnet. Telefonen blir ick duglig postum denna tolknin.

Tidsatgangen for tolkning sam aterskapande varierar av telefon mot telefon. Ino do rattssak raderad underrattelse kan aterskapas ges prisuppgift kungen detta till uppdragsgivare. Bred godkannand av prisuppgift skrivs informationen ut sam dokumenteras ino en redovisning sasom samt kan anvandas ino en rattsprocess.

Samtlig typer bruten enheter

Vara mobil forensiska tjanster skanke dej resurs at kraftfulla arbetsredskap och det handledning som kravs darfor att hantera samtlig typer fran situationer samt villkor gallande hurda elektroniska certifikat bor sakras samt behandlas.

Skild typer av O, mobiltelefonstillverkare sam modeller dartill appar utfor det mot e invecklat sysselsattning att befasta evidens fran mobiltelefoner. Viktiga faktorer befinner si ifall arbetet innebara att laskoder vara tvungen knackas samt raderad upplysning vara tvungen aterskapas innan analysarbetet paborjas.

Ibas utvecklingsavdelning pro dataraddning age utvecklat en brett sortimen itu recovery medel och metoder darfor at aterstalla raderad uppgifte av mobila enheter, vagledning som kan var direkt essentiell intyg hitta mer information.

Kilo bitar eller la bittar

Mobiltelefoner adrar sig flyktig fysiska skador odl sasom krosskador eller fuktskador vilket i sin flyt kan medfora komplicerade elektroniska skador.

Det ar icke all telefoner sasom befinner si i originalskick nar de kommer mot Ibas for IT-forensisk efterforskning. Fysiska skador astadkomme inom forlangningen att informationen inom telefonen ar otillganglig. Komplicerade elektroniska skador kraver ofta reparationer alternativ rov av styr-elektroniken sta stromforsorjningen, enklare fysiska skador kan losas via att kretskort flyttas till nagon identisk enhet. Forsavitt det handlar forsavitt ett mekanisk defekt sa age vi vanligtvis reservdelar stav ett stort mang annorlunda mobiltelefoner ino forvar.

Vi kartlagger skadans anlednin sam skadeomfang, postum analysen kanner till vi hurda massor underrattelse vi kan undsatta. Pro do mesta kan vi offerer utlasning samt mobil-forensisk analys itu underrattelse ocksa a materiel tillsammans extensiv fysiska skador, oavsett monste, art alternativ fabrikat.

Gamla gator som kraver nya svar?

Ibas langa kunskap astadkomme att vi kan ta oss a tillika aldre telefoner med gamla operativsystem sam se pa dem ino nytt belysning och med uppdaterade metoder och verktyg.

Det finns en avsevart grandiost mangd aldre mobiltelefoner sam telefonmodeller saso fortfarande anvands, eller som ligger och vantar kungen att utredas ordentligt. Ibas fallenhet att satta dit moderna metoder och tekniker pa aldre mobiltelefoner har visat sig bestammande inom manga nedgang, icke atminstone inom resnings-arenden darborta saken da initiala polisutredningen stundom genomfordes inte me do don sam rutiner sta mobil-forensik som vi ar kutym bred, och forvantar oss, idag.

Plocka beroring tillsammans vara experter. Ibas har kunskapen samt do tekniska losningarna! Vi stoder samtliga – fran stora affarsverksamhet, myndigheter, advokater och domstolar mo privatpersoner.

0981.989.929
SHOWROOM