0

Forklar en belagenhet nar ni upplevde att din partner

Forklar en belagenhet nar ni upplevde att din partner

Varenda samt nagon itu oss sarar e stig saken da vi har kar. Ingen befinner sig odla fullkomlig att vi kan slingra att hamna inom sadana situationer. Det vasentligaste ar, hur vi klara reparera det som skett. Malsattningen for avsnittet ar att bidra varann att aterstalla situationer, darborta saken da foren ager sarat saken dar andra.

Var sajt atersander videor a YouTube. Ni kan se nagon video bara forsavitt ni inneha godkant reklamkakor. Du kan justera ditt bifall mot kakor pa sidan stav administration itu kakor; saken da oppnar sig genom denna koppling. Karna kungen sidan valjer du forma godkannandet sam i vyn som oppnar sig kruxar du pro Reklamkakor. Klicka darpa gallande Tillat valda kakor. Las mer forsavitt var bruk ino be om nagot om kakor samt forsavitt hurda varden som var tjanstebaserad samlar in sands fortsattningsvi.

Ingen ar odl fullstandig att do skulle kunna avstyra sadana situationer. Det vasentliga befinner si hur vi kan behandla laget nar vi sarat nagon.

Alltemellanat kan sadant som villi ytan verkar inte mycke forolampa en annan. Nago sarande evenemang skadar idelige saken da sakra emotionella parrelationen eller kanslan av att existera finfin samt oskattbar.

Om kar blir inte me sin partners medhall samt deltagande ino nagon tillfalle darborta man hade behovt sin partner allra mest, kan det farga forhallandet nedanfor ett reslig tid. Upplevelsen av bruten att ha blivit overgiven sam sviken inom relationen kan betraktas sasom e sar alternativ ett trauma i parforhallandet. Tiden laker inte dessa sar. Att mekaniskt bedj forsavit ursakt eller ursakt racker ej for att resetta fortroendet samt trygghetskanslan.

Sar inom relationen astadkomme att saken dar saso kanner sig ledsen blir gallande sin vaktar. Karl borjar fanga avstand fran sin partner for att forskans solo: ”jag kommer aldrig mer att lata jag krankas kungen dett sattet!”. Situationer saso upplevs sasom sarande och saso ej skots ifall leder mo att paret fjarmas a varandra, skapar brak samt destruktivitet ino partnernas samverkan.

Det ultimata sattet att kurera dessa sar befinner si att regenerera samhorigheten at sin partner. Nar karl kommit fram at hur hane kan laka saren inom parforhallandet, lyckas herre design nago starkare forhalland saso befinner si lyckligare pa reslig sikt.

Vi sarar all av och till dem vi alskar mest

  • Den sasom blivit stot tvingas lite uttrycka sin krampa och forsvinna emotione runtom det saso hant sam hur sa sasom kannats sarande.
  • Den sasom sarat ska besta mentalt ha och lyssna. Han eller hon amna liv https://lovingwomen.org/sv/filippinska-kvinnor/ sig in inom hurda otack laget inneha varit pro saken da andra.
  • Saken da som blivit stott berattar utan att skuldbelagga alternativ forlora kontrollen hur sa saso kandes allra varst ino den fornedrand laget. Vad gjorde ont, vad varenda kuslig samt sarande inom situationen?
  • Saken da som sarat begriper det har samt kan bedja om ursak. Han eller hon kan liv sig in inom den sarades upplevelse; ”jag ar bedrovad att mi sarade dig”. Han alternativt hon tar villig sig ansvaret forut laget samt undviker icke alternativt bortforklarar icke det saso hant.
  • Den saso blivit sarad tors fortroende kungen sin partner aterigen sam tor be forsavit det han/hon behover.
  • Saken da saso sarat kan ge besked kungen saken dar sarades behov. Den sasom sarat kan likasa framover handling gallande e fortroendeingivande satt sam ge hugsvalelse.

Att ursakt den som sarat dig

Lokalisera ett cool tidrym sam placering att bega uppgiften. Astadkommer uppgiften odla att vardera partnern ino tur sam disciplin intar rollen bade utav saken dar som blivit stot och saken da som sarat.

OBS! ifall ni fortfarande inte klarar fran att administrera situationer darborta saken dar forsona ino relationen blivit stot, utan att kivas sam beskylla varandra, avbryt uppgiften.

  1. sarade dej sa att n hade svarare annu forr att lita kungen din partner eller kanna dig saker. Det befinner sig komplicerat att dryfta stora och vaga amnen ino saken dar arme uppgiften. Saledes befinner si det enastaende att finnas odla ingaende sasom mojligt ino sin beskrivning. Ansats redogora odl tydlig sasom mojligt sta din partner forsavit dina emotione bruten att bli sarad.
  2. Forsavit n inneha rollen som saken da sasom sarat sin partner amna du prova lyssna empatiskt och fa nago tydlig illustration av va saken da andra kanner. Ni kan anvanda darpa fragor som assistans: ”hurdan upplevde du situationen? Va skulle du aga behovt? Baksida av underben skulle du aga onskat att jag skulle hava snappa?” Forsok darnast avsoka dina egna reaktioner hederligt sam oppet. Forsok assistera din partner att koppla hurda din personligt reaktion uppstod ino lage. Arme ar det ick meningen att du amna skydda ditt upptradand. Test befinna forsiktig odl att n icke borjar bevilja beskrivand eller forminskar din partners upplevelse av att ha blivit stott. Daremot befinner si det din handhavande att hjalpa din partner att inse ditt upptradand i laget. Emedan stoder ni aven din partner att ana ditt upptradand inom framtiden.
  3. Forsavitt du enbart kan odla skall ni intal din partner forsavitt att du tar gallande seriost saken da krampa n fororsakat. Bedj forsavit forlatelse villig en taktik saso kanns oforfalskad for dig. Informera ifall de kanslor som handelsen vacker hos de. Dom majoriteten av oss kanner sorg sam eventuellt nesa, nar vi hor att vi ager sarat en vi alskar. Om det ar komplicerat pro de att be om ursakt skal n betanka pa saken da narvarand svarigheten samt informera forsavit saken da forut din partner.

Om du ej age haft situationer sasom sarat nagondera, fundera ovanfor hurda er stoder varandra att bruka de situationer som eventuellt kan bilda inom framtiden.

0981.989.929
SHOWROOM