0

Tổng hợp các hàm căn bản thường dùng trong Excel

Bạn đang muốn tìm hiểu thêm về các hàm cơ bản trong Excel? Bài viết này sẽ cho bạn thêm những kiến thức và “Tổng hợp các hàm căn bản thường dùng trong Excel 

Hàm tính Logic

Hàm SUM

Hàm SUM là hàm có nhiệm vụ tính tổng giá trị các số hoặc dãy số trong ô mà bạn muốn excel tính ra kết quả.

Hàm SUM công thức như sau:

=SUM(Number1,Number2,Number3)

Với: Number1,Number2,Number3: là giá trị các số hạng cần tính tổng

Kết quả của hàm SUM là tổng các giá trị được chọn.

Ví dụ: =SUM(50,50,100) nghĩa là cộng các số hạng lại với nhau và cho ra kết quả là 200.

Hàm Min – Max

Hàm MIN/MAX là để tìm kiếm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất trong cùng 1 dữ liệu và có thể tính chỉ một vùng dữ liệu nhất định hoặc tính cả bảng.

Hàm MIN được làm theo công thức như sau:

=MIN(Number1,Number2,…)

Trong đó, giá trị Number là các giá trị so sánh. Kết quả sẽ là vùng dữ liệu có giá trị nhỏ nhất.

Hàm MAX được làm theo công thức như sau:

=MAX(Number1,Number2,…)

Trong đó, giá trị Number là các giá trị so sánh. Kết quả sẽ là vùng dữ liệu có giá trị lớn nhất.

Hàm COUNT/COUNTA

COUNT/COUNTA là hàm đếm các ô chứa bất kì thông tin nào theo các kiểu khác nhau. Gồm cả văn bản trống và các giá trị lỗi.

Hàm COUNT được làm theo công thức như sau: =COUNT(Value1,…). Trong đó: Value1,…: Tham chiếu ô hoặc phạm vi muốn đếm số.

Hàm COUNTA dùng để đếm các ô không trống trong một vùng dữ liệu nhất định.

Công thức:=COUNTA(Value1,…) trong đó: Value1,…: Là những ô cần đếm hoặc một vùng cần đếm. Với những bản Excel từ 2007 trở lên, số ô tối đa có thể đếm là 255

Hàm ODD/EVEN

Đây là hàm làm tròn những số cơ bản. ODD làm tròn đến những số nguyên lẻ gần nhất và ngược lại, hàm EVEN làm tròn đến những số nguyên chẵn gần nhất.

Công thức: =ODD(Number) Trong đó: Number: Bắt buộc phải có, là giá trị cần làm tròn

Công thức: =EVEN(Number) Trong đó Number: Bắt buộc phải có, là giá trị cần làm tròn.

Hàm AVERAGE

Là hàm  trung bình cộng của các đối số.

Công thức: =AVERAGE(number1,number2,…) Trong đó: number1 là số bắt buộc phải có trong công thức. Số thứ nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn muốn tính trung bình. Number2,… (Tùy chọn): Các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn tính trung bình, tối đa là 255.

Hàm điều kiện Logic

Hàm COUNTIF 

Là hàm thống kê, đếm số lượng trong ô để thỏa mãn những tiêu chí.

Công thức: =COUNTIF(range,criteria). Trong đó, Range được hiểu là vùng dữ liệu cần được đếm còn criteria là điều kiện để đếm.

Ví dụ: Có bảng thống kê các mặt hàng quần áo và số lượng tồn hàng. Để thống kê xem có bao nhiêu mặt hàng còn tồn trên 600 sản phẩm, nhập công thức: =COUNTIF(C2:C11,”>600″)

Kết quả trả về cho thấy có tổng cộng 32 mặt hàng còn tồn trên 600 sản phẩm.

Hàm IF

Đây là hàm cho phép người tính thực hiện được việc so sánh logic giữa một giá trị với một giá trị mà bạn mong muốn.

Công thức hàm IF: =IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false). Trong đó, Logical_test: Điều kiện. Value_if_true: Giá trị trả về nếu thỏa điều kiện và Value_if_false: Giá trị trả về nếu không thỏa điều kiện.

Trong hàm if, khi bỏ trống Value_if_true  Value_if_false sẽ xảy ra 2 trường hợp như sau: nếu điều kiện thỏa thì giá trị trả về sẽ là 0 và điều kiện không thỏa thì giá trị trả về sẽ là FALSE.

Bài viết được viết bởi Laptopcu24h – cửa hàng Laptop uy tín, chất lượng tại Hải Phòng

Laptop cũ 24h cam kết:

+ Laptop xách tay nguyên bản 100% chưa qua sửa chữa

+ Chế độ bảo hành lâu dài từ 6-12 tháng như máy mới

+ Sản phẩm đa dạng, giá rẻ

+ Miễn phí hoàn toàn phí vệ sinh bảo dưỡng, cài đặt phần mềm trọn đời máy

+ Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 87 Quán Nam – Kênh Dương – Lê Chân – Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0981.989.929
0981.989.929
SHOWROOM